Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία ΜΑΝΔΥΛΑΣ REAL ESTATE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη.

Εδρεύοντας σε ιδιόκτητα γραφεία, δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα του REAL ESTATE με έμφαση στην πρωτοποριακή αντίληψη της διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων. Διακρίνεται από μια δυναμική και αναπτυξιακή πορεία, συνέπεια της καινοτόμου στρατηγικής που ακολουθεί και των επιλογών της. Βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες, με απόλυτο σεβασμό και προσήλωση στους ηθικούς κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας. Ο σταθερός της προσανατολισμός στην υψηλής ποιότητας παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, απευθύνεται σε ιδιώτες με υψηλή οικονομική ρευστότητα ή/και δυναμικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, καθώς και σε εταιρείες ηγέτιδες στο χώρο τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, με αποτέλεσμα να την κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων του κλάδου της. Εμπλουτίζοντας διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και διαγράφοντας μια διαρκώς ανοδική πορεία από την ίδρυση της, σήμερα είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη διαχείριση ακινήτων.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΟΜΗ
Η εταιρεία στο επιχειρησιακό της έργο, έχοντας πάντα ως σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται από την εξειδίκευση στα ακίνητα που διαχειρίζεται και προς αυτό απαρτίζεται από δυο κύριους τομείς δράσης

Α) Τομέας Διαχείρισης - Ανάπτυξης Επαγγελματικών Ακινήτων με έμφαση σε:
  • Κεντρικά, μεγάλα εμπορικά ακίνητα
  • Κεντρικά εμπορικά ακίνητα ισχυρών περιφερειακών αγορών
  • Βιομηχανικά & αποθηκευτικά κτίρια
  • Εκτάσεις γης ικανές για μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις
  • Ακίνητα επένδυσης
Β) Τομέας Διαχείρισης - Ανάπτυξης Οικιστικών Ακινήτων με έμφαση σε:
  • Μεγάλα οικιστικά projects σε περιοχές υψηλού εισοδήματος
  • Μονοκατοικίες ιδιαίτερων προδιαγραφών και υψηλών standards
  • Διαμερίσματα υψηλής ποιότητας σε επιλεγμένες κεντρικές αστικές περιοχές
  • Exclusive εξοχικές κατοικίες στη Χαλκιδική και στη νησιωτική Ελλάδα
  • Αξιόλογες εκτάσεις γης εντός και εκτός σχεδίου για κατασκευή κατοικιών
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Προσηλωμένη πιστά στην απόλυτη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η εταιρεία ανέπτυξε με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ) και εφαρμόζει, πρότυπο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000, πιστοποιημένο από την TUV.

H εταιρεία είναι πανελλαδικά η πρώτη που ανέπτυξε και εφαρμόζει «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» στο χώρο του Real Estate από το έτος 2006. Η υιοθέτηση και εφαρμογή «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σε συνδυασμό με τη χρήση ισχυρών εργαλείων και διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων εγγυώνται την ποιότητα του αποτελέσματος για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, αξιοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο ικανών και έμπιστων συνεργατών, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες σε όλο σχεδόν τον Ελλαδικό χώρο και κατά περίπτωση σε χώρες του εξωτερικού. Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε, η δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες της αλλά και τους συνεργάτες της, η πλήρης, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση αλλά κυρίως η εμπιστοσύνη και ο επαγγελματισμός είναι έννοιες άρρηκτα συνυφασμένες στη στρατηγική και τη φιλοσοφία της εταιρείας και των στελεχών της.