ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επάνω σε θέματα ακινήτων (έρευνα, αξιοποίηση, διάθεση, μίσθωση, αγορά, κλπ) με έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση που βασίζεται επάνω σε ρεαλιστικά και πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς. Θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με θέματα όπως :

  • Επενδυτικές συμβουλές
  • Τιμές & τάσεις κτηματαγοράς με σκοπό αγοροπωλησία ή μίσθωση
  • Αντιπαροχές
  • Βέλτιστη αξιοποίηση ακινήτων
  • Μετεγκατάσταση εταιρειών
  • Διείσδυση εταιρειών στο retail
  • Χρηματοοικονομικές συμβουλές για κεφάλαια αξιοποίησης ή αγοράς ακινήτων
Ονοματεπώνυμο
E-mail
Τηλέφωνο
Τύπος Ακινήτου
Υπηρεσία
Μήνυμα