ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Με εξειδικευμένα στελέχη μηχανικών εκτιμητών και συνδυάζοντας παράλληλα τα ρεαλιστικά δεδομένα της κτηματαγοράς παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων για διάφορες ανάγκες όπως :

  • Αγοροπωλησίες ακινήτων
  • Μισθώσεις ακινήτων
  • Επαναδιαπραγμάτευση μισθώσεων
  • Αποζημιώσεις & απαλλοτριώσεις
  • Διενέξεις, διεκδικήσεις, κληρονομικά, κλπ


Χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται και από το ελληνικό δίκαιο, είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η υποστήριξη και τεκμηρίωση της εκτίμησης ενώπιον πάσας διοικητικής αρχής και κάθε δικαστηρίου.
Ονοματεπώνυμο
E-mail
Τηλέφωνο
Τύπος Ακινήτου
Υπηρεσία
Μήνυμα