ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Με αφετηρία την εντολή των πελατών μας και κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας και ανάλυσης των δεδομένων του προς διάθεση ή του ζητούμενου ακινήτου, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες προώθησης ή εξεύρεσης ακινήτων με σκοπό :

  • Αγορά - Πώληση
  • Εκμίσθωση - Μίσθωση
  • Αντιπαροχή
  • Χρηματοδότηση σε συνεργασία με τραπεζικούς οργανισμούς
  • Ασφαλιστική κάλυψη ακινήτων
  • Συντονισμός νομικού έργου που αφορούν αγοροπωλησίες και μισθώσεις


Σε περιπτώσεις αποκλειστικής ανάθεσης (sole agent), όπου η εταιρεία μας έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα, δεσμευόμαστε και εξυπηρετούμε αποκλειστικά τα συμφέροντα του εντολέα μας, παραιτούμενοι κατά περίπτωση από αμοιβές τυχόν τρίτων καθώς και της εκάστοτε αντισυμβαλλόμενης πλευράς.
Ονοματεπώνυμο
E-mail
Τηλέφωνο
Τύπος Ακινήτου
Υπηρεσία
Μήνυμα