ΜΕΛΕΤΕΣ
Η εταιρεία εκπονεί μελέτες για διαφόρους σκοπούς σχετικά με ακίνητα με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους και την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού κέρδους του εντολέα-πελάτη. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι μελέτες αναφέρονται σε :

  • Αξιοποίηση γης (εμπορική και οικιστική)
  • Βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων (Πώληση- Εκμίσθωση- Ανακαίνιση- Αλλαγή χρήσης)
  • Μελέτες διείσδυσης εταιρειών στο retail
  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας αναπτύξεων
  • Μελέτες μετεγκατάστασης
Ονοματεπώνυμο
E-mail
Τηλέφωνο
Τύπος Ακινήτου
Υπηρεσία
Μήνυμα